La Lectura Fàcil permet la comprensió de llibres, textos, webs, etc. a persones amb dificultats lectores (immigrants, persones amb discapacitat, gent gran, persones amb una escolarització deficient, etc.).
Perquè tothom té dret a accedir a la informació, a la literatura i a la cultura.

jueves, 4 de noviembre de 2010

L’ALF, experiència d’èxit en l’àmbit social

L’Associació Lectura Fàcil ha estat inclosa al Mapa de persones expertes i experiències d’èxit en l’àmbit social, catalogada com una experiència d’èxit en els àmbits temàtics de: integració social, discapacitats intel·lectuals, immigració, gent gran, infància i dependència.

El Mapa de persones expertes i experiències d'èxit en l'àmbit social és una eina de consulta creada pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generaltiat de Catalunya en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, que permet cercar persones expertes i experiències d'èxit en diferents temàtiques socials, a Catalunya i al món.

Podeu accedir al Mapa a través de la web del Departament d'Acció Social i Ciutadania a: www.gencat.cat/dasc/professionals/mapa

1 comentario: