La Lectura Fàcil permet la comprensió de llibres, textos, webs, etc. a persones amb dificultats lectores (immigrants, persones amb discapacitat, gent gran, persones amb una escolarització deficient, etc.).
Perquè tothom té dret a accedir a la informació, a la literatura i a la cultura.

martes, 20 de diciembre de 2011

Guanyadors Premis Bones Pràctiques LF

Des de l’Associació Lectura Fàcil hem volgut premiar iniciatives de diferents àmbits  que utilitzin materials de Lectura Fàcil (LF) per promoure la lectura, la inclusió social i la democràcia  informativa, valors amb els quals s’identifica el projecte Lectura Fàcil.

Per això aquest 2011 hem convocat per primera vegada el Premi de Bones Pràctiques en Lectura Fàcil. L’acte de lliurament es va realitzar el 15 de desembre a la seu de l’ALF. Més informació
  

Guanyadors Premis Bones Pràctiques LF 2011

Lot 30 llibres
Centre Penitenciari d'homes de Barcelona. La Model
P
el club LF que es fa amb els interns de la presó. La Biblioteca de la presó amb la col·laboració de l’Escola d’Adults de la Model.
 • Per la innovació (primer club LF a un centre penitenciari).
 • Per la repercussió entre els interns: valorar la lectura, oferir i rebre valors, aconseguir espais de socialització, alta participació i baix índex d’absències.
 • Pels recursos dissenyats i utilitzats durant les sessions.
Club LF per persones amb discapacitat
Inici: 2007. Creat per un grup de voluntaris de famílies de persones amb discapacitat.
 • Per la relació que s’ha establert entre l’entitat, la biblioteca  i altres entitats de Valladolid.
 • Per l’evolució del club: es va iniciar a l’entitat i  ara es fa a la biblioteca pública. És obert a tothom, es relacionen amb els altres clubs de la biblioteca, etc.
 • Per les activitats creades al voltant de la lectura: visites a biblioteques, tallers de màscares, teatralització, lectures en veu alta, visualització de pel·lícules, treballs d’escriptura...
 • Pels resultats obtinguts: les persones amb DI del club gaudeixen de la lectura, han perdut la por de llegir en veu alta i d’expressar-se la seva opinió, treballen en equip, s’escolten els uns als altres ....
La Biblioteca Joaquim Montoy d’AlcarràsPel seu club de Lectura Fàcil per a nouvinguts que volen aprendre català. Aquest club es va iniciar el Setembre de 2009, amb la voluntat d’apropar la lectura a nous residents de la població i facilitar-los mitjans per a l’aprenentatge de la llengua.
 • La tasca en favor de la inclusió social a través de la lectura i de l’aprenentatge del català en un municipi amb un alt índex d’immigració.
 • La metodologia seguida en l’organització i difusió de les activitats de la biblioteca entre la població.
 • La creació de xarxa entre la biblioteca i les entitats de col·lectius immigrants del municipi.
 • I els resultats obtinguts: ús creixent de la llengua del territori, visites freqüents a la biblioteca i participació en els actes que organitza.

Lot 10 llibres

2 clubs LF
Inici: 2010
 • Per la diversificació del públic destinatari (persones nouvingudes, persones invidents, castellanoparlants).
 • Per la col·laboració amb altres entitats i programes  (CNL, escoles d’adults, plans d’Entorn).
 • Per les activitats complementàries a la lectura, amb la integració d’altres clubs de lectura d’edats diverses i activitats de conversa en català per als que tenen un major domini lingüístic.
 • Per l’evolució del club i de les persones que l’integren.
 • Per desenvolupar l’aprenentatge lector a tots els alumnes de l’escola (entre 10 i 21 anys. Lectura de mitja hora quatre dies a la setmana).
 • Per la creació i manteniment d’una biblioteca LF en el propi centre.
 • Per les activitats complementàries a la lectura (visionar pel·lícules relacionades amb el llibre, representacions teatral en base a l’obra llegida).
 • Pels resultats: major fluïdesa lectora, major interès en la lectura.
 • Per incentivar la lectura a partir d’editar llibres escrits pels alumnes i posar-los a la venda (llibreria Casa Anita, que els deixa exposats a l’aparador).
 • Per la innovació i originalitat de l’activitat (un dels llibres va ser exposat a Milan amb llibres de l’Elisa Pellacani, en el 50è aniversari de la Biblioteca Brugherio,1960-2010).
 • Per la qualitat dels escrits resultants (possible publicació per part d’una editorial)
 • Per desenvolupar en els alu.mnes competències diverses: exposició oral, escoltar i comprendre, escriure, conversar.
Fundació Catalana Síndrome de DownInici: 2010. Centre de Documentació Begoña Raventós, iniciat pel Servei de Formació d’adults
 • Per les línees de treball en torn de la lectura: incitar a la comprensió i la reflexió, incorporar visites a la biblioteca i familiartizar els participants amb l’ús dels seus serveis.
 • Club LF per despertar el gust per la lectura.
 • Contribuir a fomentar l’autonomia i l’autoestima dels participants. 
Sumem Veus: lectures en veu alta
 • Pel programa de voluntariat per acostar les persones amb DI a la lectura i als llibres.
 • Per  donar a conèixer i aprofitar els recursos que ofereix la biblioteca pública i fomentar el gust per la lectura a col·lectius amb discapacitats
 • Per conscienciar la població de les mancances i necessitats d’aquests col·lectius.
 • Per la difusió i implicació de la biblioteca en el projecte LF i  la col·laboració amb diverses entitats (Centre ocupacional Icària de l’EMD Jesús, CEE Verge de la Cinta de Campredó).

No hay comentarios:

Publicar un comentario