La Lectura Fàcil permet la comprensió de llibres, textos, webs, etc. a persones amb dificultats lectores (immigrants, persones amb discapacitat, gent gran, persones amb una escolarització deficient, etc.).
Perquè tothom té dret a accedir a la informació, a la literatura i a la cultura.

martes, 11 de enero de 2011

La Lectura Fàcil es desplega per tota Catalunya

La Lectura Fàcil ha tingut una gran incidència a tota Catalunya a finals de l’any 2010. Tarragona, Lleida i Girona han realitzat diferents projectes i presentacions amb la Lectura Fàcil com a protagonista.

Projecte Lectura Fàcil a Girona

A terres gironines, l’ajuntament va presentar el Projecte Lectura Fàcil. L’objectiu d’aquest projecte és fomentar la Lectura Fàcil, donant suport a les iniciatives que ja existien a la ciutat i creant-ne de noves. Entre d’altres intervencions, s’ampliaran els fons de llibres LF a les biblioteques de la ciutat, es crearan clubs de lectura fàcil i es donarà suport als voluntaris de les activitats de LF.
Fins ara, ja s'ha impulsat la creació de 7 grups de lectura, s'han aprovat 2 convenis amb residències de gent gran i s'ha consolidat el grup de Voluntaris per la lectura.
El Projecte es va aprovar en el ple de l’Ajuntament el 25 de novembre, i es va presentar en roda de premsa el 28 de desembre. Hi van assistir Lluïsa Faxedas, Regidora de Cultura, i els representats de les entitats amb les que l’Ajuntament ha signat un conveni per promoure la Lectura Fàcil, la residència Sanitas i la residència Palau de Girona.

Carme Mayol, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil, també hi va estar present. L’ALF ja havia realitzat una presentació i un taller amb els materials LF a Girona el passat 26 de novembre. En aquest acte hi van intervenir Miquel Sitjar i Serra, Director dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, i Lluïsa Faxedas, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Girona.

El Pla Pilot LF arriba a Tarragona
Cambrils va ser el municipi escollit per presentar el Pla Pilot LF a Tarragona. A l’acte de presentació hi van assistir el Regidor d’Educació de Cambrils, Salvador Matas, i Carme Mayol, codirectora de l’ALF, que va exposar les característiques de la Lectura Fàcil.
Cambrils ja tenia un projecte de Lectura Fàcil fruit de la col·laboració de la Biblioteca Pública i el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de Cambrils. El Pla Pilot que lidera l’Associació pretén posar-se a disposició de la Biblioteca per complementar, reforçar i ampliar els objectius contemplats en el Projecte local.

Jornada de treball LF a Lleida
La biblioteca Pública de Lleida va acollir el 21 de desembre la Jornada de Treball de Lectura Fàcil promoguda per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
Carme Mayol, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil, va exposar el projecte LF als més de 20 representants de les biblioteques de Lleida. També s’hi van presentar experiències pràctiques sobre l’ús dels materials de Lectura Fàcil. En l’exposició hi van intervenir:
- Mercè Segarra directora de la Biblioteca Marquès d’Olivart (Les Borges Blanques), que va exposar l’experiència dels diferents Clubs LF, dins i fora de la biblioteca, que han sorgit a la població gràcies al Pla Pilot de LF 2009/2010.
- Dolors Forcada i Montse Mora de la Biblioteca Joaquim Montoy (Alcarràs) presentaren tot el procés de creació d’un Club de LF.