La Lectura Fàcil permet la comprensió de llibres, textos, webs, etc. a persones amb dificultats lectores (immigrants, persones amb discapacitat, gent gran, persones amb una escolarització deficient, etc.).
Perquè tothom té dret a accedir a la informació, a la literatura i a la cultura.

viernes, 22 de octubre de 2010

Vídeos de Clubs de Lectura Fàcil

Ja podeu veure en vídeo alguns exemples de bones pràctiques de Clubs de Lectura Fàcil.
A la web de l’ALF i al canal Youtube hi trobareu 8 experiències sobre diferents tipus de clubs de Lectura Fàcil: per a persones immigrants, per a persones castellanoparlants, per a gent gran, per a alumnes de l’aula d’acollida, o per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Una bona manera de veure realment la importància que tenen els Clubs de Lectura Fàcil per a aquests col·lectius.

    Sessió de gravació a la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí


Les experiències es van gravar a:

1. Residència i Centre de Dia Les Garrigues a les Borges Blanques. És un Club de Lectura Fàcil per a   gent gran, que es fa en col·laboració amb la Biblioteca de la zona.

2. Casal Jaume Naulart de Cornellà. Per a persones grans, en col·laboració amb la Biblioteca.

3. Hospital Sant Jaume de Manlleu. Club LF per a gent gran, amb la participació de 47 persones.

4. Biblioteca de Viladecans en col·laboració amb el Centre Ocupaiconal Caviga. Per a persones amb discapacitat intel·lectual.

5. Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa en col·laboració amb el Centre Ocupacional i Servei d’Acolliment Residencial Verge de la Cinta. Club LF per a persones amb discapacitat.

6. Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, en col·laboració amb el CPNL. El Club LF està dedicat a persones que estant aprenent català.

7. Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí. Per a persones immigrants.

8. Aula d’acollida del CEIP Francesc Escursell, amb llibres de la Biblioteca de Ripollet. Per a alumnes nouvinguts.

No hay comentarios:

Publicar un comentario